Quận Bình Thạnh

618 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, , ,

29/13/34A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, , ,

570 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, , ,