Quận 4

Chùa Anh Linh (quận 4)

154 Hoàng Diệu, phường 9, , ,

Chùa Bát Nhã (quận 4)

442B Đoàn Văn Bơ, phường 16, , ,

Chùa Bồ Đề (quận 4)

109/8A Bến Vân Đồn, phường 9, , ,

Chùa Cổ Sơn Tự (quận 4)

619 Đoàn Văn Bơ, phường 18, , ,

Chùa Công Linh (quận 4)

1 Tôn Đản, phường 13, , ,

Chùa Đức Quang (quận 4)

330 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, , ,

Chùa Giác Nguyên (quận 4)

129/186/2 đường 41, phường 4, , ,

Chùa Giác Quang (quận 4)

129F/138/92 Bến Vân Đồn, phường 6, , ,

Chùa Hưng Long (quận 4)

315/10 Tôn Đản, phường 4, , ,

183/36A Bến Vân Đồn, phường 6, , ,

132 Đoàn Văn Bơ, phường 9, , ,

Chùa Kim Liên (quận 4)

2 Nguyễn Hữu Hào, phường 6, , ,

Chùa Liên Hoa (quận 4)

122 Tôn Đản, phường 10, , ,

Chùa Liên Trì (quận 4)

368/77 Tôn Đản, phường 4, , ,

165 Tôn Thất Thuyết, phường 15, , ,

188/49 Khánh Hội, phường 3, , ,

Chùa Long Nguyên (quận 4)

368 Tôn Đản, phường 4, , ,