Quận Tân Phú

192/68 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, , ,

44 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, , ,

44 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, , ,

Chùa Bửu Thắng (Tân Phú)

73 Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, , ,

Năm 1963 là năm đánh dấu thời điểm đặt viên đá đầu tiên xây dựng chùa Bửu Thắng. Chùa chính thức được thành lập năm 1969. Chùa do Cố Hòa thượng Bửu Thắng vận động Phật tử mua đất thành lập nên. Diện tích ban đầu khi thành lập là 2570 m2. Đến khoảng thờ ...

69 Lương Trúc Đàm, phường Phú Thạnh, , ,

919 Trường Chinh, phường 15, , ,

17 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A, , ,

177 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, , ,

40 Phan Văn Năm, phường Phú Thạnh, , ,

Đường Trần Tấn, phường 14, , ,

1 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, , ,

237 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, , ,

28 Phan Văn Năm, phường Phú Thạnh, , ,

6 Nguyễn Nhữ Lãm, phường Phú Thọ Hòa, , ,