Quận 7

Chùa Bồ Đề (quận 7)

6B/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, , ,

Sau giải phóng 2 năm, năm 1977, Đại đức Tấn Tâm (thế danh Nguyễn Văn Sanh) từ Vũng Tàu về đã mua miếng đất có diện tích 1600 m2 để lập chùa Bồ Đề. Năm 1983, đại đức viên tịch. Sau khi ĐĐ Tấn Tâm mất, chùa trở thành ngôi từ đường của gia đình, không có ...

Hẻm 353, số 39/3 Trần Xuân Soạn, khu phố 1, phường Tân Kiểng, , ,

conduonggiacngo.com/chua-buu-quang

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Quang Lý – Năm thành lập: 1972 Năm – Trùng tu: 1982, 2007, 2008 – Tổng diện tích đất: 1.334,9 m2; Diện tích đã xây dựng: 555,27 m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Thượng tọa Thích ...

12/6 Phan Huy Thực, phường Tân Kiểng, , ,

145/22 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, phường Phú Mỹ, , ,

conduonggiacngo.com/chua-giac-chon

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Viên Chơn – Năm hành lập:1973 – Năm Trùng tu: 2002 – Tổng diện tích đất: 418m2 – Diện tích xây dựng: 418m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử Trương Văn Phi hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thích Viên Chơn ...

5/8 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, , ,

conduonggiacngo.com/chua-giac-hue

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Viên Giác – Năm thành lập: 1972 – Năm trùng tu: 1996, 2009 – Tổng diện tích đất: 2.293,1m2 – Diện tích xây dựng: 916m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì hiện tại: Hòa thượng Thích Viên Giác – ...

458/10A Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, , ,

75/19 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, , ,

conduonggiacngo.com/chua-hoa-nghiem

– Người sáng lập: Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh – Năm thành lập: 1998 – Năm Trùng tu: 2000, 2010 – Tổng diện tích đất: 214m2 – Diện tích xây dựng: 214m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử Đoàn Thị Hương hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Sư cô Thích Nữ Huệ Hạ ...

Hẻm 793, số 83/6 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Hưng, , ,

conduonggiacngo.com/chua-kieu-dam

– Người sáng lập: Ni trưởng Thích nữ Như Tuấn – Năm thành lập: 1968 Năm Trùng tu: 1988, 2009 – Tổng diện tích đất: 3,425m2 Diện tích xây dựng: 2,588m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích nữ Như Lượng ...

Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, , ,

22/14 đường Số 15, phường Tân Kiểng, , ,

1250/41 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, phường Phú Mỹ, , ,

conduonggiacngo.com/chua-long-hoa

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Đức Long – Năm thành lập: 1902 – Năm Trùng tu: 1957, 1996 – Tổng diện tích đất: 13.668,75m2 – Diện tích xây dựng: 1.900m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Đặc điểm: Chùa cổ – Di tích lịch sử cấp thành ...

63, 1225 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, , ,

31/32 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, , ,

389 Đường số 79, phường Tân Quy, , ,

585/38 Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, , ,

conduonggiacngo.com/chua-quan-am

– Người sáng lập: Ni trưởng Thích Nữ Tịnh An – Năm thành lập: 1964 – Năm trùng tu: 1993, 2004 – Tổng diện tích đất: 595,5m2 Diện tích xây dựng: 221m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích Nữ Khiết Minh ...

43/3 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, , ,

30/9 Chuyên Dùng Chính, KP3, phường Phú Mỹ, , ,