Quận 8

Bến Bình Đông, phường 15, , ,

554 Hưng Phú, phường 9, , ,

360A Bến Bình Đông, phường 15, , ,

278 Phạm Thế Hiển, phường 3, , ,

10/18 sau Chợ Binh Đông, phường 15, , ,

43 Dương Bá Trạc, phường 2, , ,

10/63 Bình Đông, phường 15, , ,

1483 Phạm Thế Hiển, phường 6, , ,

1491 Phạm Thế Hiển, phường 6, , ,

607/37 Ba Đình, phường 9, , ,

18 Lô C, Bùi Minh Trực, phường 6, , ,

93 Phú Định, phường 16, , ,

chuaquanghai.com

Trụ Trì: Sư Cô Thích nữ Quảng Chơn

306 Phạm Hùng, phường 5, , ,