Quận 8

1581 Phạm Thế Hiển, phường 6,

2A Bến Phú Định, phường 16, , ,

59 Lô D, Dương Bá Trạc, phường 1, , ,

3052 Phạm Thế Hiển, phường 7, , ,

2347 Phạm Thế Hiển, phường 6, , ,

432 Phạm Thế Hiển, phường 3, , ,

127 Đào Cam Mộc, phường 4, , ,

1 Hồ Học Lãm, phường 16, , ,

198 Dương Bá Trạc, phường 2, , ,

262 Lưu Hữu Phước, phường 5, , ,

Năm thành lập: 1971. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Trụ trì: NT. Vạn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

361/19/2 Bến Bình Đông, khu phố 4, phường 15, , ,

Năm thành lập: 1948. Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang. Trụ trì: NS. Hòa Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html