Quảng Nam: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

430 Cửa Đại, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Quảng Nam

Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Quảng Nam

Xã Bình Đào, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Quảng Nam

Tổ 3, thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thành, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Quảng Nam

56/53 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: HT. Giác Tràng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 124 (?) Hùng Vương.

Hạng mục:Quảng Nam

Thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, , ,

Năm thành lập: 1972. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Nguyện. Trụ trì: HT. Giác Tràng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quảng Nam

Thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, , ,

Năm thành lập: 1971. Người sáng lập: TT. Giác Công. Trụ trì: ĐĐ. Giác Tấn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quảng Nam

315 Cửa Đại, khu phố Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu, , ,

Năm thành lập: 1958. Người sáng lập: NT. Đức Liên. Trụ trì: NT. Ánh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quảng Nam

49 Trần Dư, khu phố 6, phường An Xuân, , ,

Năm thành lập: 1958. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NT. Hội Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quảng Nam

Phường Phước Hòa, , ,

Năm thành lập: 2000. Người sáng lập và trụ trì: NS. Châu Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quảng Nam

Thôn Thái Đống, xã Bình Nam, , ,

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên. Trụ trì: SC. Tuệ Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quảng Nam

Đường Nguyễn Du, phường Thanh Hà, , ,

Hạng mục:Quảng Nam

ĐT610, thị trấn Nam Phước, , ,

Hạng mục:Quảng Nam

Tổ 2, thôn An Thành 3, xã Bình An, , ,

Hạng mục:Quảng Nam