Phú Yên

16/1 Phan Đình Phùng, phường 1, , ,

Năm thành lập: 1957. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: HT. Giác Thuận. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Quốc lộ 1A, ấp Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, , ,

Năm thành lập: 1957. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, , ,

Năm thành lập: 1995. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Ninh. Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Khu phố 2, phường 9, , ,

Năm thành lập: 1996. Người sáng lập và trụ trì: SC. Quý Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, , ,

Năm thành lập: 1959. Người sáng lập: HT. Giác Kỷ. Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

22 Huỳnh Thúc Kháng, khu phố Lê Thánh Tôn, phường 3, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NS. Đoan Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html