Tây Ninh: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

197 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, , ,

Năm thành lập: 1952. Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang. Trụ trì: HT. Giác Thông. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

54 Nguyễn Văn Kiên, ấp Lộc An, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Trụ trì: TT. Minh Bửu. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

Ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, , ,

Năm thành lập: 2010. Người sáng lập. HT. Giác Tuấn. Quản lý: ĐĐ. Minh Dẫn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

Xã Hảo Đước, , ,

Năm thành lập: 2009. Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Minh Đăng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

Khu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, , ,

Năm thành lập: 1963. Người sáng lập: Ban hộ tự. Trụ trì: NS. Tâm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

9 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, , ,

Người sáng lập: NS. Tiến Liên. Trụ trì: SC. Duyên Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

Ấp Phước Đức, xã Phước Đông, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: Sa-di-ni Liên Dĩ. Trụ trì: SC. Nhuần Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

Ấp 1, xã Suối Dây, , ,

Người sáng lập: ĐĐ. Định Tánh. Trụ trì: SC. Ngọc Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

27/5 hẻm 46 Cách Mạng Tháng 8, phường 3, , ,

Năm thành lập: 1961. Người sáng lập: Phật tử Nguyễn Văn Thọ. Trụ trì: NS. Hiệp Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

5/1 Quốc lộ 22B, xã Cẩm Giang, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: NT. Quảng Liên. Trụ trì: NS. Thảo Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

52/24 tỉnh lộ 19, ấp Gia Quỳnh, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: NT. Tạng Liên. Trụ trì: NT. Tôn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

10 tổ 18, khu phố 1, phường 1, , ,

Người sáng lập: NT. Trí Liên. Trụ trì: NS. Hường Liên và SC. Phụng Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

24 đường 22B, ấp Trà Võ, , ,

Năm thành lập: 1975. Người sáng lập: TT. Định Tánh. Trụ trì: SC. Hạnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

5B7 khu phố 3, phường 1, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: NT. Cung Liên. Trụ trì: NS. Châu Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

194/8 tổ17, khu phố Lộc Du, , ,

Năm xây dựng: 1945. Người sáng lập: NT. Diệu Quang. Trụ trì: NS. Dũng Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

307 khu phố 1, thị trấn Tân Châu, , ,

Hạng mục:Tây Ninh