Vĩnh Phúc

Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, , ,