Tây Ninh

9 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, , ,

Người sáng lập: NS. Tiến Liên. Trụ trì: SC. Duyên Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Khu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, , ,

Năm thành lập: 1963. Người sáng lập: Ban hộ tự. Trụ trì: NS. Tâm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

24 đường 22B, ấp Trà Võ, , ,

Năm thành lập: 1975. Người sáng lập: TT. Định Tánh. Trụ trì: SC. Hạnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Ấp Phước Đức, xã Phước Đông, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: Sa-di-ni Liên Dĩ. Trụ trì: SC. Nhuần Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Ấp 1, xã Suối Dây, , ,

Người sáng lập: ĐĐ. Định Tánh. Trụ trì: SC. Ngọc Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Xã Hảo Đước, , ,

Năm thành lập: 2009. Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Minh Đăng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html