TRƯỜNG PHẬT HỌC: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Đinh Công Chánh, phường Long Hòa, , ,

truongphathoccantho.edu.vn

Trường Phật học Cần Thơ được hình thành bằng tâm nguyện truyền trì mạng mạch Như Lai của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và sự cần cầu học Phật của Tăng Ni sinh. Chư Tôn đức trong Ban Giám hiệu quyết tâm thực hiện đào tạ ...

1 Đỗ Xuân Hợp (đường số 8), phường Phước Bình, , ,

70/3 Quốc lộ 1, phường Lê Bình, , ,

truongphathoccantho.edu.vn

Trường Phật học Cần Thơ được hình thành bằng tâm nguyện truyền trì mạng mạch Như Lai của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và sự cần cầu học Phật của Tăng Ni sinh. Chư Tôn đức trong Ban Giám hiệu quyết tâm thực hiện đào tạ ...