TRƯỜNG PHẬT HỌC: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Xã Diên Phú, , ,

Cơ sở mới tại: xã Diên Phú, TP Pleiku.

Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, , ,

phatgiaotiengiang.org

Chùa Vĩnh Tràng xưa vốn là chỉ là cái am nhỏ, mái lá vách đất, do tri huyện Bùi Công Đạt (người làm quan dưới triều vua Minh Mạng) phát nguyện xây cất vào đầu thế kỷ 19 để tu dưỡng tinh thần sau khi về hưu. Vì vậy người dân địa phương quen gọi là “Chùa Ôn ...