Thừa Thiên - Huế

Chùa Hà Trung (Phú Vang)

Xã Hà Trung, , ,

Chùa được lập vào thời Hậu Lê, gắn với hành trạng Thiền sư Nguyên Thiều. Thiền sư từ Quảng Đông, Trung Quốc sang Quy Nhơn lập chùa Thập Tháp Di Đà, sau ra Thuận Hóa lập chùa Quốc Ân. Năm 1695, chúa Nguyễn Phúc Chu cử ngài đến trụ trì chùa Hà Trung. ...

182 Phan Bội Châu, phường Trường An, , ,

141 Phan Bội Châu, phường Trường An, , ,

125+127 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, , ,

Thôn Thượng 1, phường Thủy Xuân, , ,

Đường Hùng Vương, phường An Cựu, , ,

22/373 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, , ,